msaceh

Laporan Keuangan Perkara Bulan Februari 2021

Dilihat: 27

Laporan Keuangan Perkara Bulan Februari 2021

Uraian J U M L A H
Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir
1 2 3 4 5 (2+3-4)
Sisa Awal                  133,000      
Penerimaan                3,300,000    
Materai                       75,000  
Redaksi                       80,000  
Biaya pemberkasan/ATK*)                  2,858,000  
Saldo Akhir       Rp. 420,000.-
Jumlah Rp. 133,000.- Rp. 3,300,000.- Rp. 3,013,000.- Rp. 420,000.- 

Waka_MA.jpg YM_KMA.png maklumat_pelayanan.jpg sekretaris_MA.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019