msaceh

Laporan Keuangan Perkara Bulan Januari 2021

Dilihat: 79

Laporan Keuangan Perkara Bulan Januari 2021

Uraian J U M L A H
Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir
1 2 3 4 5 (2+3-4)
Sisa Awal                            -        
Penerimaan                2,100,000    
Materai                       63,000  
Redaksi                       70,000  
Biaya pemberkasan/ATK*)                  1,834,000  
Saldo Akhir                       133,000
Jumlah                          -               2,100,000             1,967,000                133,000

 

Waka_MA.jpg YM_KMA.png maklumat_pelayanan.jpg sekretaris_MA.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019