Syarat-Syarat Usul pensiun

Dilihat: 7399

SYARAT - SYARAT USUL PENSIUN

BUP

USUL PENSIUN BATAS USIA PENSIUN (BUP)

a.    Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);

b.    Salinan/ Foto copy sah Keputusan Pertama sebagai CPNS/PNS;

c.     Salinan/ Foto copy sah Keputusan Pangkat Terakhir;

d.    Salinan/ Foto copy sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

e.    Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) 2 tahun terakhir;

f.     Surat Pernyataan tidak pernah dihukum disiplin tingkat berat/tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

g.    Salinan/ Foto copy sah Akte Nikah;

h.    Salinan/ Foto copy sah Akte Kelahiran Anak;

i.      Salinan/Foto copy sah KARPEG;

j.     Salinan/Foto copy sah Kartu Keluarga;

k.    Pas Photo 3 x 4 sebanyak 5 lembar;

l.      Daftar Susunan Keluarga.

PENSIUN JANDA

USUL PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK

a.    Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditanda tangani oleh anak;

b.    Salinan/Foto copy sah SK Pertama sebagai CPNS;

c.     Salinan/Foto copy sah SK Pengangkatan PNS;

d.    Salinan/Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;

e.    Salinan/Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir;

f.     Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;

g.    Surat Pernyataan tidak pernah dihukum disiplin tingkat berat/tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

h.    Salinan/Foto copy sah KARPEG;

i.      Salinan/Foto copy sah TASPEN;

j.     Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa;

k.    Salinan/Foto copy sah Akte Nikah;

l.      Salinan/Foto copy sah Akte Kelahiran Anak;

m    Salinan/Foto copy sah Kartu Keluarga;

n.    Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak  6  (enam) lembar;

o.    Daftar Susunan Keluarga;

p.    Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP.4)

PENSIUN APS

USUL PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)/PENSIUN DINI

a.    Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditanda tangani oleh anak;

b.    Salinan/Foto copy sah SK Pertama sebagai CPNS;

c.     Salinan/Foto copy sah SK Pengangkatan PNS;

d.    Salinan/Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;

e.    Salinan/Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir;

f.     Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;

g.    Surat Pernyataan tidak pernah dihukum disiplin tingkat berat/tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

h.    Salinan/Foto copy sah KARPEG;

i.      Salinan/Foto copy sah TASPEN;

j.     Salinan/Foto copy sah Akte Nikah;

l.      Salinan/Foto copy sah Akte Kelahiran Anak;

m.   Salinan/Foto copy sah Kartu Keluarga;

n.    Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak  6  (enam) lembar;

o.    Daftar Susunan Keluarga;

p.    Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP.4);

q.    Surat Keterangan Dokter.