Syarat-Syarat Usul Kenaikan Pangkat

Dilihat: 5512

SYARAT-SYARAT USUL KENAIKAN PANGKAT

a. Salinan/ Foto copy sah Keputusan Pertama sebagai CPNS;

b. Salinan/ Foto copy sah Keputusan Pertama sebagai PNS;

c. Salinan/ Foto copy sah Keputusan Pangkat Terakhir;

d. Salinan/ Foto copy sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

e. Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) 2 tahun terakhir;

f. Salinan/ Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan;

g. Salinan/ Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

h. Salinan/ Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;

i. Salinan/ Foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;

j. Salinan/ Foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah

(kenaikan pangkat puncak dan penyesuaian ijazah);

k. Salinan/ Foto copy Ijazah Terakhir (kenaikan pangkat penyesuaian ijazah).