msaceh

VISI & MISI

Dilihat: 14642

 VISI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
 "TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH YANG AGUNG"
MISI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
1.        Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2.        Memberi Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3.        Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

 

4.        Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
Waka_MA.jpg YM_KMA.png lapor.png maklumat_pelayanan.jpg sekretaris_MA.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019