msaceh

Statistik Pemohon Informasi Tahun 2022

Dilihat: 347

 STATISTIK PEMOHON INFORMASI TAHUN 2022

NO Bulan Jenis Informasi Jumlah Permohonan Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan Jumlah Permohonan Yang Ditolak KETERANGAN
1   2 3 4 5 6
1 Januari Perkara 14 0 -  
    Non Perkara 5 0 -  
2 Februari Perkara 5 0 -  
    Non Perkara 3 0 -  
3 Maret  Perkara 0 0 -  
    Non Perkara 1 0 -  
4 April Perkara 5 5 -  
    Non Perkara 0 0 -  
5 Mei Perkara 5 5 -  
    Non Perkara 0 0 -  
6 Juni Perkara 10 10 -  
    Non Perkara 2 2 -  
7 Juli Perkara 3 3 -  
    Non Perkara 1 1 -  
8 Agustus  Perkara 16 16 -  
    Non Perkara 1 1 -  
9 September Perkara 6 6 -  
    Non Perkara 1 1 -  
10 Oktober Perkara 8 8 -  
    Non Perkara 0 0 -  
11 November Perkara 11 11 -  
    Non Perkara 2 2 -  
12 Desember Perkara        
    Non Perkara        
  Total          

 

 

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019