msaceh

Statistik Pemohon Informasi Tahun 2021

Dilihat: 74

 STATISTIK PEMOHON INFORMASI TAHUN 2021

NO Bulan Jenis Informasi Jumlah Permohonan Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan Jumlah Permohonan Yang Ditolak KETERANGAN
1   2 3 4 5 6
1 Januari Perkara 21 21 -  
    Non Perkara 28 28 -  
2 Februari Perkara 19 19 -  
    Non Perkara 14 14 -  
3 Maret  Perkara 16 16 -  
    Non Perkara 10 10 -  
4 April Perkara 10 10 -  
    Non Perkara 14 14 -  
5 Mei Perkara        
    Non Perkara        
6 Juni Perkara        
    Non Perkara        
7 Juli Perkara        
    Non Perkara        
8 Agustus  Perkara        
    Non Perkara        
9 September Perkara        
    Non Perkara        
10 Oktober Perkara        
    Non Perkara        
11 November Perkara        
    Non Perkara        
12 Desember Perkara        
    Non Perkara        
  Total           

Waka_MA.jpg YM_KMA.png maklumat_pelayanan.jpg sekretaris_MA.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019