Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2012 

(0651) 7555976

Surat Keputusan Ketua MS Aceh