Daftar Pegawai Mahkamah Syar'iyah yang dikenakan Hukuman disiplin tahun 2016 

(0651) 7555976

DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN  2016

Bulan JUMLAH HAKIM/ PEGAWAI JENIS PELANGGARAN JENIS HUKUMAN KETERANGAN
Januari     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Ferbruari     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Maret     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
April     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Mei     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Juni     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Juli     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Agustus     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
September     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Oktober     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Nopember     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -
 
Desember     RINGAN -  
    SEDANG -
    BERAT -