Daftar Pegawai Mahkamah Syar'iyah yang dikenakan Hukuman disiplin tahun 2015 

(0651) 7555976

DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN  2015

Bulan JUMLAH HAKIM/ PEGAWAI JENIS PELANGGARAN JENIS HUKUMAN KETERANGAN
Januari     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Ferbruari     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Maret     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
April     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Mei     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Juni     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Juli     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Agustus     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
September     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Oktober     RINGAN    
    SEDANG  
1 Hakim BERAT Hakim Non Palu, tunjangan sebagai hakim tidak dibayar, selama menjalani hukum disiplin
 
Nopember     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT  
 
Desember     RINGAN    
    SEDANG  
    BERAT