Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 

(0651) 7555976

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

NO

NAMA PEJABAT JABATAN KETERANGAN

1.

DRS. H. Jufri Ghalib, SH., MH

KETUA

Lihat

2.

 

WAKIL KETUA

Lihat

3.

Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH.MH

HAKIM TINGGI

Lihat

4.

Drs. H. Rafi’uddin, MH

HAKIM TINGGI

Lihat

5.

Dra. Hj. Rosmawardani, SH

HAKIM TINGGI

Lihat

6.

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH

HAKIM TINGGI

Lihat

7.

Drs. H. Armia Jalil, S H., MH

HAKIM TINGGI

Lihat

8.

Drs. H. Anwar Syamaun

HAKIM TINGGI

Lihat

9.

Drs. H. Ismail Aly, SH.

HAKIM TINGGI

Lihat

10.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

HAKIM TINGGI

Lihat

11.

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

HAKIM TINGGI

Lihat

12.

Drs. H. M. Anshary Mk, SH., MH

HAKIM TINGGI

Lihat

13.

Drs. H. Zulkifli Yus, MH

HAKIM TINGGI

Lihat

14.

Drs. Syafruddin

PANITERA

Lihat

15.

Khairuddin, SH., MH

SEKRETARIS

Lihat