msaceh

Rekap Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober 2013 MS se Aceh

Dilihat: 3007

 

NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU BULAN LALU   BULAN INI   JUMLAH S/D BULAN INI   SISA DANA  
      DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 11 (4-9) 12
PENYERAPAN ANGGARAN UNTUK WIL. HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
                       
1   MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH 17,550,522,000 12,470,276,902 71 1,679,073,944 9.57 14,149,350,846 80.62 3,401,171,154 19
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 13,019,928,000 10,745,915,734 83 1,062,267,197 8.16 11,808,182,931 90.69 1,211,745,069 9
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 1,209,683,000 513,631,709 42 122,138,447 10.10 635,770,156 52.56 573,912,844 47
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 2,448,321,000 676,844,459 28 182,807,700 7.47 859,652,159 35.11 1,588,668,841 65
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.011 Penataan Halaman Gedung Kantor 592,171,000 520,775,000 88 222,860,600 37.63 743,635,600 125.58 (151,464,600) (26)
  1072.011 Pengadaan Handy Talkie 90,000,000 - - 89,000,000 98.89 89,000,000 98.89 1,000,000 1
  1072.12 Pengadaan Laptop 13,110,000 13,110,000 100 - - 13,110,000 100.00 - -
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Bimbingan Teknis 177,309,000 - - - - - - 177,309,000 100
                       
2   MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH 9,795,053,000 7,652,117,948 78 612,619,667 6.25 8,264,737,615 84.38 1,530,315,385 16
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 6,848,969,000 5,612,367,080 82 536,775,067 7.84 6,149,142,147 89.78 699,826,853 10
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 657,400,000 378,174,478 58 57,041,600 8.68 435,216,078 66.20 222,183,922 34
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 112,746,000 53,588,500 48 11,775,000 10.44 65,363,500 57.97 47,382,500 42
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 2,168,883,000 1,604,987,890 74 5,173,000 0.24 1,610,160,890 74.24 558,722,110 26
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 7,055,000 3,000,000 43 1,855,000 26.29 4,855,000 68.82 2,200,000 31
                       
3   MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG 3,909,897,000 2,877,324,847 74 214,040,842 5.47 3,091,365,689 79.07 818,531,311 21
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,079,188,000 1,603,814,517 77 118,608,842 5.70 1,722,423,359 82.84 356,764,641 17
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 301,120,000 191,291,000 64 24,875,000 8.26 216,166,000 71.79 84,954,000 28
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 65,292,000 32,613,000 50 3,825,000 5.86 36,438,000 55.81 28,854,000 44
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 1,392,217,000 978,610,180 70 66,732,000 4.79 1,045,342,180 75.08 346,874,820 25
    Pengadaan Tanah 70,000,000 69,996,150 100 - - 69,996,150 99.99 3,850 0
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 2,080,000 1,000,000 48 - - 1,000,000 48.08 1,080,000 52
                       
4   MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI 3,835,191,000 2,930,245,886 76 299,482,602 7.81 3,229,728,488 84.21 605,462,512 16
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 3,234,275,000 2,542,993,286 79 244,770,602 7.57 2,787,763,888 86.19 446,511,112 14
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 405,800,000 267,418,100 66 46,912,000 11.56 314,330,100 77.46 91,469,900 23
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 135,551,000 85,743,500 63 7,800,000 5.75 93,543,500 69.01 42,007,500 31
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
    Pengadaan AC Split 30,000,000 30,000,000 100 - - 30,000,000 100.00 - -
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 29,565,000 4,091,000 14 - - 4,091,000 13.84 25,474,000 86
                       
5   MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU 4,784,531,000 3,256,860,864 68 182,399,194 3.81 3,439,260,058 71.88 1,345,270,942 28
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,344,968,000 1,984,476,014 85 139,493,744 5.95 2,123,969,758 90.58 220,998,242 9
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 313,769,000 187,367,150 60 27,955,550 8.91 215,322,700 68.62 98,446,300 31
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 116,544,000 87,054,500 75 12,949,900 11.11 100,004,400 85.81 16,539,600 14
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 2,000,000,000 997,963,200 50 2,000,000 0.10 999,963,200 50.00 1,000,036,800 50
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 9,250,000 - - - - - - 9,250,000 100
                       
6   MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN 4,829,309,000 3,498,674,050 72 296,955,048 6.15 3,795,629,098 78.60 1,033,679,902 21
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,690,062,000 2,071,772,440 77 196,205,048 7.29 2,267,977,488 84.31 422,084,512 16
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 267,025,000 170,703,635 64 14,400,000 5.39 185,103,635 69.32 81,921,365 31
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 87,400,000 83,835,000 96 - - 83,835,000 95.92 3,565,000 4
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 1,780,287,000 1,170,362,975 66 86,350,000 4.85 1,256,712,975 70.59 523,574,025 29
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 4,535,000 2,000,000 44 - - 2,000,000 44.10 2,535,000 56
                       
7   MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON 3,591,734,000 2,688,370,482 75 253,548,843 7.06 2,941,919,325 81.91 649,814,675 18
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 3,108,512,000 2,444,463,730 79 204,112,826 6.57 2,648,576,556 85.20 459,935,444 15
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 335,292,000 176,122,752 53 19,836,017 5.92 195,958,769 58.44 139,333,231 42
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 121,440,000 67,784,000 56 16,120,000 13.27 83,904,000 69.09 37,536,000 31
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana -             -  
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 26,490,000 - - 13,480,000 50.89 13,480,000 50.89 13,010,000 49
                       
8   MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON 5,172,793,000 3,560,168,493 69 524,334,452 10.14 4,084,502,945 78.96 1,088,290,055 21
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,677,358,000 2,155,493,593 81 200,944,802 7.51 2,356,438,395 88.01 320,919,605 12
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 354,820,000 231,372,400 65 24,895,600 7.02 256,268,000 72.22 98,552,000 28
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 119,485,000 79,379,900 66 12,580,000 10.53 91,959,900 76.96 27,525,100 23
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 2,000,000,000 1,082,542,600 54 281,114,050 14.06 1,363,656,650 68.18 636,343,350 32
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 21,130,000 11,380,000 54 4,800,000 22.72 16,180,000 76.57 4,950,000 23
                       
9   MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE 6,439,933,000 4,916,932,439 76 374,663,354 5.82 5,291,595,793 82.17 1,148,337,207 18
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 4,251,008,000 3,430,879,107 81 310,010,191 7.29 3,740,889,298 88.00 510,118,702 12
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 376,379,000 261,610,807 70 30,973,163 8.23 292,583,970 77.74 83,795,030 22
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 127,281,000 54,540,000 43 33,680,000 26.46 88,220,000 69.31 39,061,000 31
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 1,672,850,000 1,169,902,525 70 - - 1,169,902,525 69.93 502,947,475 30
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 12,415,000 - - - - - - 12,415,000 100
                       
10   MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI 4,770,043,000 3,446,452,461 72 331,699,031 6.95 3,778,151,492 79.21 991,891,508 21
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,318,595,000 1,853,271,005 80 181,724,352 7.84 2,034,995,357 87.77 283,599,643 12
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 319,833,000 213,215,206 67 26,651,679 8.33 239,866,885 75.00 79,966,115 25
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 124,200,000 79,577,000 64 8,940,000 7.20 88,517,000 71.27 35,683,000 29
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 2,000,000,000 1,295,389,250 65 113,383,000 5.67 1,408,772,250 70.44 591,227,750 30
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 7,415,000 5,000,000 67 1,000,000 13.49 6,000,000 80.92 1,415,000 19
                       
11   MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA 5,128,961,000 3,792,215,849 74 201,932,266 3.94 3,994,148,115 77.87 1,134,812,885 22
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,615,883,000 2,016,021,816 77 167,622,266 6.41 2,183,644,082 83.48 432,238,918 17
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 378,580,000 271,134,308 72 29,310,000 7.74 300,444,308 79.36 78,135,692 21
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 129,098,000 99,910,000 77 5,000,000 3.87 104,910,000 81.26 24,188,000 19
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 2,000,000,000 1,400,349,725 70 - - 1,400,349,725 70.02 599,650,275 30
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 5,400,000 4,800,000 89 - - 4,800,000 88.89 600,000 11
                       
12   MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG 3,065,403,000 2,363,287,520 77 213,957,616 6.98 2,577,245,136 84.08 488,157,864 16
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,611,393,000 2,066,524,320 79 179,857,616 6.89 2,246,381,936 86.02 365,011,064 14
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 322,565,000 186,760,000 58 26,480,000 8.21 213,240,000 66.11 109,325,000 34
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 113,465,000 97,403,200 86 4,020,000 3.54 101,423,200 89.39 12,041,800 11
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 17,980,000 12,600,000 70 3,600,000 20.02 16,200,000 90.10 1,780,000 10
                       
13   MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE 2,857,369,000 2,179,087,978 76 251,338,156 8.80 2,430,426,134 85.06 426,942,866 15
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,427,883,000 1,932,387,978 80 181,148,156 7.46 2,113,536,134 87.05 314,346,866 13
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 290,540,000 166,700,000 57 55,820,000 19.21 222,520,000 76.59 68,020,000 23
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 128,221,000 80,000,000 62 14,370,000 11.21 94,370,000 73.60 33,851,000 26
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - - -   - - - - -
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 10,725,000 - - - - - - 10,725,000 100
                       
14   MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKEJEREN 3,127,525,000 1,732,564,785 55 158,231,794 5.06 1,890,796,579 60.46 1,236,728,421 40
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 1,715,992,000 1,250,390,900 73 129,091,794 7.52 1,379,482,694 80.39 336,509,306 20
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 274,200,000 153,795,585 56 10,400,000 3.79 164,195,585 59.88 110,004,415 40
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 136,348,000 98,070,000 72 18,740,000 13.74 116,810,000 85.67 19,538,000 14
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1,072,011 Bangunan Gedung Kantor 1,000,000,000 230,058,300 23 - - 230,058,300 23.01 769,941,700 77
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 985,000 250,000 25 - - 250,000 25.38 735,000 75
                       
15   MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG 2,499,784,000 2,011,430,537 80 207,155,653 8.29 2,218,586,190 88.75 281,197,810 11
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,035,072,000 1,718,931,587 84 168,640,653 8.29 1,887,572,240 92.75 147,499,760 7
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 313,800,000 178,200,000 57 27,000,000 8.60 205,200,000 65.39 108,600,000 35
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 140,112,000 108,698,950 78 9,115,000 6.51 117,813,950 84.09 22,298,050 16
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - - -   - - - - -
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 10,800,000 5,600,000 52 2,400,000 22.22 8,000,000 74.07 2,800,000 26
                       
16   MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH 3,250,882,000 2,549,333,194 78 231,659,597 7.13 2,780,992,791 85.55 469,889,209 14
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,725,545,000 2,222,015,725 82 201,659,597 7.40 2,423,675,322 88.92 301,869,678 11
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 336,802,000 192,249,469 57 14,300,000 4.25 206,549,469 61.33 130,252,531 39
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 126,500,000 77,068,000 61 15,700,000 12.41 92,768,000 73.33 33,732,000 27
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - - -   - - - - -
  1072 Penambahan Daya Listrik 40,000,000 40,000,000   - - 40,000,000 100.00 - -
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 22,035,000 18,000,000 82 - - 18,000,000 81.69 4,035,000 18
                       
17   MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG 3,798,640,000 2,448,869,310 64 190,583,162 5.02 2,639,452,472 69.48 1,159,187,528 31
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,401,137,000 1,926,579,310 80 164,973,162 6.87 2,091,552,472 87.11 309,584,528 13
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 307,329,000 183,649,000 60 24,410,000 7.94 208,059,000 67.70 99,270,000 32
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 158,904,000 114,700,000 72 1,200,000 0.76 115,900,000 72.94 43,004,000 27
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - - -   - - - - -
  1072 Bangunan Gedung Kantor 930,000,000 223,341,000 - - - 223,341,000 24.02 706,659,000 76
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 1,270,000 600,000 47 - - 600,000 47.24 670,000 53
                       
18   MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN 2,935,372,000 2,323,047,469 79 233,681,343 7.96 2,556,728,812 87.10 378,643,188 13
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,384,873,000 1,978,530,053 83 164,297,262 6.89 2,142,827,315 89.85 242,045,685 10
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 383,823,000 212,947,416 55 62,984,081 16.41 275,931,497 71.89 107,891,503 28
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 142,131,000 112,570,000 79 4,400,000 3.10 116,970,000 82.30 25,161,000 18
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 24,545,000 19,000,000 77 2,000,000 8.15 21,000,000 85.56 3,545,000 14
                       
19   MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL 2,310,573,000 1,746,463,725 76 196,908,782 8.52 1,943,372,507 84.11 367,200,493 16
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 1,863,404,000 1,426,954,425 77 158,628,882 8.51 1,585,583,307 85.09 277,820,693 15
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 291,834,000 194,404,300 67 38,279,900 13.12 232,684,200 79.73 59,149,800 20
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 114,065,000 85,105,000 75 - - 85,105,000 74.61 28,960,000 25
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
    Penambahan Daya Listrik 40,000,000 40,000,000 100 - - 40,000,000 100.00 - -
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 1,270,000 - - - - - - 1,270,000 100
                       
20   MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG 3 REDELONG 4,757,549,000 3,575,879,896 75 468,870,293 9.86 4,044,750,189 85.02 712,798,811 15
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 2,284,476,000 1,874,090,196 82 138,684,493 6.07 2,012,774,689 88.11 271,701,311 12
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 210,080,000 122,920,200 59 16,172,100 7.70 139,092,300 66.21 70,987,700 34
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 240,020,000 176,473,800 74 13,227,900 5.51 189,701,700 79.04 50,318,300 21
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 2,000,000,000 1,402,395,700 70 300,785,800 15.04 1,703,181,500 85.16 296,818,500 15
  1072.004 Pengadaan Finger Print 21,393,000 - - - - - - 21,393,000 100
  1053 Program Peningkatan Manajemen Peradilan 1,580,000 - - - - - - 1,580,000 100
                       
21   MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO 5,230,000,000 3,684,486,959 70 1,018,585,656 19.48 4,703,072,615 89.92 526,927,385 10
  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis                  
  1066 (001) Belanja Pegawai 3,036,626,000 2,390,429,500 79 224,457,656 7.39 2,614,887,156 86.11 421,738,844 14
  1066 (002) (A-Z) Belanja Barang Operasional 301,445,000 198,581,459 66 22,985,000 7.62 221,566,459 73.50 79,878,541 26
  1066 (011-020) Belanja Barang Non Operasional 112,433,000 90,949,000 81 6,810,000 6.06 97,759,000 86.95 14,674,000 13
  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                  
  1072.001 Bangunan Gedung Kantor 1,735,371,000 969,907,000 56 761,833,000 43.90 1,731,740,000 99.79 3,631,000 0
  005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan                  
  1053 Penanganan Perkara 44,125,000 34,620,000 78 2,500,000 5.67 37,120,000 84.12 7,005,000 16
                       
    TOTAL REALISASI 103,641,064,000 75,704,091,594 73 8,141,721,295 7.86 83,845,812,889 80.90 19,795,251,111 19

 

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019