msaceh

Usulan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2019 Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh

Dilihat: 1031

Usulan  Kenaikan Pangkat  Periode Oktober 2019 Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019